Utgivningsinformation

ANSVARIG

för denna webbplats innehåll och utformning är
Svea Timander
Lisztallee 1A
14612 Falkensee

E-mail: info@timander.de
Telefon: +49 30 98 42 77 81

FotoN

Design

och genomförande av webbplatsen av Das Grafik-Büro Berlin, med Divi från Elegant Themes

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

1. Varning om innehåll
Det kostnadsfria och fritt tillgängliga innehållet på denna webbplats har skapats med största möjliga omsorg. Leverantören av denna webbplats lämnar dock inga garantier för att den tillhandahållna kostnadsfria och fritt tillgängliga journalistiska rådgivningen och nyheterna är korrekta och aktuella. Bara genom att öppna det kostnadsfria och fritt tillgängliga innehållet uppstår inget avtalsförhållande mellan användaren och leverantören. I det avseendet avser leverantören inte att ingå ett rättsligt bindande förhållande.

2. Externa länkar
Denna webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser (”externa länkar”). Denna webbplats omfattas av ansvarsskyldighet för den som driver webbplatsen. När de externa länkarna först lades upp granskade leverantören det främmande innehållet beträffande eventuella lagöverträdelser. Vid den tidpunkten framgick inga lagöverträdelser. Leverantören har inte något inflytande på den aktuella och framtida utformningen och innehållet på de länkade webbplatserna. Att externa länkar skapas innebär inte att leverantören står för det innehåll som ligger bakom hänvisningen eller länken. Det är inte rimligt att leverantören ständigt ska kontrollera de externa länkarna utan konkreta indikationer på lagöverträdelser. Vid kännedom om lagöverträdelser raderas dock sådana externa länkar omedelbart.

3. Upphovsrätt och närstående rättigheter
Det innehåll som publiceras på denna webbplats omfattas av den tyska upphovsrätten och närstående rättigheter. Varje användning som inte är tillåten enligt den tyska upphovsrätten och närstående rättigheter kräver föregående skriftligt samtycke från leverantören eller den aktuella rättsinnehavaren. Detta gäller i synnerhet för kopiering, bearbetning, översättning, inmatning, behandling respektive återgivning av innehåll i databaser eller andra elektroniska medier och system. Tredje parts innehåll och rättigheter märks som sådant. Otillåten kopiering eller återgivning av enskilt innehåll eller kompletta sidor är inte tillåten och straffbar. Endast tillverkning av kopior och nedladdningar för personligt, privat och icke-kommersiellt bruk är tillåten.

Visning av denna webbplats i externa ramar är endast tillåten med skriftligt tillstånd.

4. Särskilda användningsvillkor
I den mån som särskilda villkor för enskild användning av denna webbplats avviker från ovannämnda punkter 1 till 4 anges detta uttryckligen på det aktuella stället.  

Källa: Ansvarsfriskrivningsmall från JuraForum.de.