Mina aktuella erbjudanden

Under coachningen ger vi oss iväg till ovanliga. inspirerande platser långt bort från vardagen. Varseblivning, förnimmelser och känslor nytolkas och utvidgas. De stöttar oss när vi kommunicerar med andra och utvecklar idéer.

Tre olika program erbjuder möjligheter att på ett intensivt och varierat sätt slå in på nya vägar.

varsebli
upptäcka
omvärdera

 

ATT ÖPPNA SIG FÖR VISIONER – ANVÄNDA KREATIVITET MEDVETET

Coachning i skogarna runt Berlin, grupper och enskilda individer

Vi står inför stora utmaningar. Digitaliseringen och bristen på utbildad personal kräver stora förändringar. Strikta hierarkiska strukturer leder i allt mer sällan fram till målet.

Framtidens ledarstil kräver kommunikationsförmåga, beslutskompetens och öppenhet inför förändringar. Workshopen ”varsebli – upptäcka – omvärdera” ledsagar chefer på vägen mot att bygga upp dessa färdigheter. Denna workshop äger rum i skogen, i naturen, långt bort från det vardagliga, och den och har som mål att återaktivera sinnena till fullo så att själen frigörs och kan utveckla innovationer och visioner.

Fördelar:

 • lyssna – se – lukta
 • kopplingar uppstår
 • själen är öppen
 • visioner flödar
 • kreativitet uppstår

Lämna ekorrhjulet

TA PÅ SIG ANSVAR MED LÄTTHET – TA BESLUT UTAN ÅNGEST

Individuell coachning i ett rum med behaglig atmosfär

När dagen är slut kommer utmattningen. Man har knappt någon lust att ägna sig åt andra aktiviteter. Dagens upplevelser spelas upp gång på gång. Vad hade jag kunnat göra bättre, hur hade jag kunnat gestalta kommunikationen med medarbetarna på ett annat sätt. Detta ekorrhjul har blivit en daglig följeslagare. Det innebär stress, sömnlöshet och djup förtvivlan. En ständig upprepning, utan att man vet vad det är som man måste förändra.

Med hjälp av olika tekniker och övningar kommer vi försiktigt att upptäcka vilka möjligheter vi har att förändra situationen. Vid behov inkluderas komponenter från gestalt- och kroppsterapi.

Nutzen:

 • harmonisk arbetsmiljö
 • avslappnad kommunikation med medarbetare
 • energi och drivkraft för att göra saker även på kvällen/efter jobbet
 • visioner uppstår som av sig självt, de kan formuleras och realiseras
 • man kan bära sitt ansvar utan ångest
 • man förblir lugn när man ställs inför beslut

Sju dagar i
de svenska skogarna och vildmarken

MÖTET MED MIG SJÄLV

Liten grupp på fyra personer i stugor, utan mobil och dator

I Dalarnas skogar råder fortfarande äkta stillhet. De inbjuder till att dyka in i naturen, bygga upp en relation till den och att verkligen ”koppla ner” i en omgivning som vi inte är vana vid, komma till ro och betrakta, lyssna och känna ”nytt”, och därmed uppleva oss själva på ett nytt sätt.

Stillhet, natur och frihet från civilisationens bekvämligheter – ingen mobil, ingen dator. Vad är det som händer med mig? Kommer jag till ro eller är jag utarbetad. Vad förändras? Hur reagerar jag när jag inte pratar med de andra deltagarna? Tycker jag fortfarande om mig själv då? Kan jag bygga upp mig själv eller vill jag åka hem genast?

Vi kommer att bo i stugor under enkla förhållanden. Vatten hämtas från brunnen, levande ljus eller petroleumlampor får stå för belysningen, den öppna spisen gör vi själva upp eld i, och precis som för hundra år sedan befinner sig toaletten utomhus.

Vi har en kock till förfogande. Tanken är att han vägleder oss när vi ska laga mat över öppen eld, förutsatt att det inte finns risk för skogsbränder.
På dagen när vi anländer bekantar vi oss med stuglivet. Sedan följer fem workshopdagar. På den sista dagen skiljs vi åt sent på förmiddagen efter en sista övning, och sedan återvänder stärkta till civilisationen.

 Effekt:

 • renad och fri
 • växa sig större
 • vara glad över att finnas till
 • energi uppstår
 • möta livet med positivitet och ett leende