Svea Timander

Digitalisering innebär
kompetensutveckling för ledare

NYA VÄGAR MOT ETT FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP

veckla din kreativitet på ovanliga platser

I vardagen har vi sällan tid att förstå vad som händer när vi råkar in i konfliktsituationer. Vi agerar instinktivt och tar hjälp av erfarenheter som kan ha lett oss in på fel vägar. Förr eller senare kommer känslor av utmattning, trötthet och hjälplöshet. Vi anstränger oss, men vi kommer inte i mål. Vi stannar kvar i en ilsken rådlöshet.
Det handlar ofta om mönster och strukturer från barndomen som vi fortfarande bär på som vuxna. Under workshops som överraskar, som är roliga och som öppnar sinnena kan vi bli varse och desarmera dessa mönster. Och via individuell coachning, som på ett kärleksfullt sätt förenar oss med oss själva, löses mönster, antaganden och blockeringar upp så att vi kan upptäcka ny potential.
Detta är den nya ledarskapsutbildningen i digitaliseringens och företagskulturomvandlingens tidsålder. Denna coachning lämpar sig även för privat utveckling. Chefscoachning i naturen har följande mål:

  

FÖRDELAR

  • Skapa visioner och formulera motsvarande mål
  • Ge mod att ta innovativa beslut
  • Utveckla sin kompetens som ledare
  • Bli öppen för nya ledarstilar
  • Guida medarbetare mot kreativitet och flexibilitet

Mina erbjudanden

VARSEBLI – UPPTÄCKA –OMVÄRDERA

Chefscoachning i naturen: Att öppna sig för visioner – använda kreativitet medvetet
Coachning i skogarna runt Berlin för grupper och enskilda individer. Med Svea Timander. Även lämplig för privat utveckling.

LÄMNA EKORRHJULET

Ta på sig ansvar med lätthet – ta beslut utan ångest
Individuell coachning i ett rum med behaglig atmosfär. Med Svea Timander. Även lämplig för privat utveckling.

7 DAGAR I DEN
SVENSKA VILDMARKEN

Chefscoachning i naturen: Mötet med mig själv
Liten grupp på fyra personer med boende i stugor, utan mobil och dator. Med Svea Timander. Även lämplig för privat utveckling.

SPETSKOMPETENS GENOM EXPERTIS

Jag är utbildad skådespelerska och verksam inom film, TV samt teater. Som skådespelare är jag intresserad av hur saker ständigt förändras och blir till något nytt. Det finns tekniker som man kan använda för att förbli öppen.

Jag använder dem med framgång under mina workshops för chefer och medarbetare. De är roliga att arbeta med och effekten är långvarig.

Här kan du läsa mer om mig och mitt arbete.