FRÅGOR OCH SVAR

VANLIGA FRÅGOR

Det är ovanligt att coachning arrangeras i det fria. Här hittar du de viktigaste svaren på frågor som brukar återkomma.

Vad händer om det regnar den dag då workshopen ska hållas i skogen?

Jag skiljer mellan lätt regn och häftigt regn. Regnar det lätt kommer chefscoachningen att äga rum i skogen – vi kan vara under presenningar eller i vindskydd. Jag rekommenderar att du tar med en regnjacka. Om det regnar häftigt kontaktar jag dig på morgonen och meddelar vilken ny tid som gäller.

Måste jag förbereda mig inför den individuella coachningen eller gruppcoachningen?

Du behöver inte förbereda dig. Jag rekommenderar dock att du anländer nyfiken och med ett öppet sinne. Då kan du ta till dig mer, få ut mer av evenemanget och utveckla din kompetens i större omfattning.

Hur vet jag vilken typ av coachning som är rätt för mig?

Ring mig gärna om du vill ha råd. De två erbjudanden som äger rum i Tyskland skiljer sig något åt:
Under mina workshops och den individuella coachningen på temat ”Varsebli – upptäcka – omvärdera” fokuserar vi på att du ska kunna se dig själv och ditt arbetsområde inom företaget med nya ögon, och därmed få en ny inställning, så att du med ny kraft ska kunna fungera bättre igen och skrida till verket med nya visioner och idéer. Man kan kalla det en ”renovering” av sig själv.
Den individuella coachningen på temat ”Lämna ekorrhjulet” handlar om att utvecklas som privatperson, vilket naturligtvis även innebär att man förbättrar sin kompetens som ledare. Under denna individuella coachning löser vi upp/transformerar gamla antaganden, mönster och beteendestrukturer som utgör hinder för dig. Detta är viktigt om du hela tiden råkar på samma utmaningar, svårigheter och hinder i privat- och i arbetslivet.

Hur skiljer detta sig från skogsbad?

Jag utför coachning i skogen på samma sätt som andra gör det i inomhuslokaler. Men skogen hjälper mina klienter att ”koppla ner” i ännu högre utsträckning, att koncentrera sig på nuet och våga sig på nya erfarenheter helt på egen hand. Att lära känna sig själv på nytt, upptäcka var ens egna kraftkällor finns och hur man kan använda dem i vardagen. Detta åstadkommer man enklare i en miljö som i sig är fylld av kraft, nämligen skogen. Skogen skänker oss dessutom ro, och skogsbadet får du på köpet.

Behöver du mer information? Skriv till mig.